philip ayus

2 posts

KDM bulletin 2 maart 2019

ADOPTIE DESSA PROGRAMMA van GKIN (ADP) Geachte ondersteuner en gemeente, Het programma AD is nu werkelijk van start gegaan per 1 april 2019. De stand van zaken is dat op het moment van schrijven 47 gemeenteleden zich gecommitteerd hebben en nog één gemeentelid een toezegging heeft gedaan voor dit project. […]