Buletin

4 posts

KDM Bulletin 4 – April 2020

Geachte gemeente, Graag wil de commissie diaconie en marturia (KDM) u informeren over haar bedieningen die namens u gedaan worden. Het zijn ongekende tijden waarin wij leven door de Covid-19 pandemie die ons doet beseffen hoe kwetsbaar wij zijn en dat wij geen mensen of volkeren zijn die voor zichzelf […]

KDM Bulletin 3 (Oktober 2019)

Geachte gemeente, Graag wil de commissie diaconie en marturia (KDM) u informeren over haar werkzaamheden. Omdat een van de kerntaken van de KDM het Adoptie Dessa Programma is heeft dit een belangrijke plaats in de werkzaamheden van de KDM. Om de KDM richting te geven aan de door u toevertrouwde […]

KDM bulletin 2 maart 2019

ADOPTIE DESSA PROGRAMMA van GKIN (ADP) Geachte ondersteuner en gemeente, Het programma AD is nu werkelijk van start gegaan per 1 april 2019. De stand van zaken is dat op het moment van schrijven 47 gemeenteleden zich gecommitteerd hebben en nog één gemeentelid een toezegging heeft gedaan voor dit project. […]

KDM bulletin 1 maart 2019

Varkensteelt project Nias. Wij hebben moeten vernemen van ds. Esa uit Tuhemberua, Nias dat het varkensteeltproject is gestopt vanwege de bemensing, verwaarlozing, ziekte en sterfte onder de varkens.  Het doel van dit project was om een bron van inkomsten te genereren, maar het blijkt toch niet zo eenvoudig om dit […]