Buletin

2 posts

KDM bulletin 2 maart 2019

ADOPTIE DESSA PROGRAMMA van GKIN (ADP) Geachte ondersteuner en gemeente, Het programma AD is nu werkelijk van start gegaan per 1 april 2019. De stand van zaken is dat op het moment van schrijven 47 gemeenteleden zich gecommitteerd hebben en nog één gemeentelid een toezegging heeft gedaan voor dit project. […]

KDM bulletin 1 maart 2019

Varkensteelt project Nias. Wij hebben moeten vernemen van ds. Esa uit Tuhemberua, Nias dat het varkensteeltproject is gestopt vanwege de bemensing, verwaarlozing, ziekte en sterfte onder de varkens.  Het doel van dit project was om een bron van inkomsten te genereren, maar het blijkt toch niet zo eenvoudig om dit […]