Keuangan

1 post

Financieel

Om de KDM richting te geven aan de door u toevertrouwde gelden is er een indeling gemaakt waar de diaconale gelden per jaar aan besteed zullen worden. Basis van de begroting 2020: Besteding vaste KDM projecten 6%, Project Adoptie Dessa (School) 19%, Project Adoptie Dessa (Economie) 13%, Project Marturia 2020 […]